Reisadvies Turkije

Op dit moment (begin juli) geldt er nog een negatief reisadvies voor niet-noodzakelijke reizen naar Turkije. Dus ook voor vakantie!

Leerlingen die met familie toch op reis gaan naar Turkije, in de zomervakantie,  moeten bij terugkomst in Nederland twee weken in quarantaine blijven. Zij mogen dus niet naar school komen. Het is echter zo dat wanneer de leerling vanwege een vakantie naar Turkije school moet missen door de quarantainemaatregel dit als ongeoorloofd absentie wordt gezien. Hier moet school een melding van maken bij de Leerplichtambtenaar.

Wil je meer weten over het reisadvies? Lees het hier.

Terug