Start schooljaar 2020-2021

Hier vind je de aanvangstijden van de start van het nieuwe schooljaar.

Op dinsdag 1 september verwachten wij de leerlingen van:

Op woensdag 2 september starten de lessen van 8:30-14:15 uur. Daarna volgen de mentor-leerling kennismakingsgesprekken. Vanaf maandag  7 september zijn de lessen volgens het rooster. In die week starten ook de stages.

Oudermomenten
Voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 1 is er een ouderavond op donderdagavond 10 september. De overige oudergesprekken vinden plaats op donderdag 1 oktober 2020. Meer informatie volgt te zijner tijd, maar misschien dat u vast deze data kunt noteren.

Nieuwsbrief
Wij verzenden onze nieuwsbrief digitaal, ook bij dringende belangrijke zaken! Zorg dus dat uw e-mailadres bij ons bekend is. U kunt het doorgeven per e-mail naar: hpc-charlois@lmc-vo.nl

Wij rekenen erop dat ook dit jaar weer een prettig en succesvol schooljaar wordt.

 

Terug