Hervatting stages

De stages zullen hervatten per 2 juni 2020.

Beste leerling en ouder(s) / verzorgers,


Zoals het er nu uitziet, gaat HPC Charlois weer open op 2 juni. Dat betekent wanneer de school weer open gaat, beginnen de stages ook weer.
Dit is natuurlijk heel erg fijn!

Wanneer mag een stage weer beginnen?
Een stage mag alleen beginnen als bij het bedrijf gewerkt wordt volgens de afspraken van het RIVM. 
Elke leerling hoort van de stagebegeleider of de stage weer kan starten.

Kan jou stage niet beginnen?
Als het niet mogelijk is om weer stage te lopen dan ben je niet vrij! Je krijgt dan extra huiswerk of online lessen. Zo zorgen we dat je op alle schooldagen wel onderwijs krijgt.

Heeft u hierover vragen?
Belt u dan gerust!

 

Terug