Update Coronamaatregelen 2 februari 2021

Hierbij informeren wij u over het onderwijs vanaf 3 februari dat zal duren tot de voorjaarsvakantie.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),


De lockdown is verlengd tot 2 maart 2021. Het onderwijs op HPC Charlois blijft zoals het nu is tot de voorjaarsvakantie. Het rooster blijft hetzelfde.
Leerlingen kunnen wel naar stage gaan. De stagebegeleider zal per leerling en per stage bekijken wat er kan. Natuurlijk is de veiligheid het meest belangrijk. Een stage gaat alleen door als aan alle coronamaatregelen kan worden voldaan. De stagebegeleider neemt contact met de leerling op.
Op 23 februari 2021 is er een nieuwe persconferentie. Hierna zullen we besluiten hoe het rooster zal zijn na de voorjaarsvakantie.
U krijgt dus in de voorjaarsvakantie een nieuw bericht van de school.


Ziek/klachten
Als uw kind verkoudheidsklachten of koorts heeft, moet uw kind thuis blijven. Wanneer iemand anders in huis koorts heeft, moet het hele gezin thuis blijven.
U kunt uw kind ziekmelden zoals u dat gewend bent; bellen naar school: 010 4294946.


Afwezig
Alle lessen zijn verplicht. Als leerlingen niet mee kunnen doen, moeten zij afgemeld worden. Wanneer leerlingen afwezig zijn zonder reden zijn zij ‘ongeoorloofd afwezig’. Ook kan een leerling ‘te laat’ zijn in de online les.


Indien u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de mentor.
Ook kunt u een mail sturen aan de directie van de school.

We wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,
Ellen Wesdorp en Nienke van der Lugt
Locatiedirecteur / Teamleider HPC Charlois
Email: ewesdorp@lmc-vo.nl
Email: nvanderlugt@lmc-vo.nl

Terug