Leren in de echte wereld

Door ervaring in de praktijk op weg naar een toekomst.

In de eerste klas gaan onze leerlingen op interne stage binnen school. Je maakt kennis met vaardigheden zoals je die later in de echte praktijkwereld nodig hebt. Je volgt lessen in sociale- en werknemersvaardigheden. Een voorbeeld hiervan is de interne stage in de aula-keuken. Deze aula-keuken wordt helemaal door leerlingen gerund in samenwerking met onze opleidingsassistent van de aula-keuken. Ook lopen diverse leerlingen uit het mbo stage in de keuken. Daarnaast worden er voor diverse instellingen en bedrijven opdrachten gedaan in samenwerking met de docenten Koken en Horeca.

In de loop van  de tweede klas gaan de leerlingen al een dag op stage om ook in de echte wereld de praktijk te leren. Jouw mentor bezoekt je regelmatig tijdens de stageperiode. De mentor kijkt hoe je ontwikkelt en hoe je gedrag is op de stageplaats en voert gesprekken met jou en jouw ouders. In de bovenbouw zijn er speciale stagebegeleiders die de leerlingen in klas 4 en klas 5 begeleiden bij hun stages.

Terug