Leren in de les

Vanaf de eerste klas heb je naast vakken als Nederlands, Engels, burgerschap en rekenen heel veel praktijkvakken. Bij ons op school tel je mee. Op onze kleine school kun je je veilig en gewaardeerd voelen. Je leert vanuit je hart te werken. Trots zijn op je successen en leren van zaken die minder goed lukken. Hierbij hoort ook het respectvol met iedereen omgaan zowel met je medeleerlingen als je docenten.