leren in de les

Op onze school leiden wij leerlingen op voor het PrO-diploma. Dit diploma vergroot de kansen op de arbeidsmarkt.

​​​​​​​

Vanaf de eerste klas heb je naast vakken als Nederlands, Engels, burgerschap en rekenen heel veel praktijkvakken. Bij ons op school tel je mee. Op onze kleine school kun je je veilig en gewaardeerd voelen. Je leert vanuit je hart te werken. Trots zijn op je successen en leren van zaken die minder goed lukken. Hierbij hoort ook het respectvol met iedereen omgaan zowel met je medeleerlingen als je docenten.

Vanaf klas 1 verzamelt de leerling alles wat hij of zij aan vaardigheden en kennis verwerft in het digitale portfolio in Profijt. Via de website hebben de leerlingen hier toegang toe. In het laatste leerjaar komen externe mensen het examen afnemen op onze school. De examinator bepaalt of de leerling geslaagd is.

Afgelopen schooljaar hebben alle examenleerlingen van HPC Charlois hun gesprekken uitstekend gevoerd en het diploma behaald. Laat uw kind over een aantal jaren net zo trots zijn en het diploma halen en stimuleer een goede inzet op school.

Terug