AVO

Op school wordt les in een aantal avo-vakken gegeven. Hierdoor krijg je een bredere algemene ontwikkeling.

Nederlands en rekenen krijg je in alle leerjaren op je eigen niveau. Sommige leerlingen zijn op weg naar 1F, anderen zijn al bij 2F.

Terug