Gezonde schoolkantine

Op HPC Charlois werken we structureel aan een gezonde kantine.  Leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. 

Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet roken zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij -behalve thuis- ook daar worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. HPC Charlois neemt die verantwoordelijkheid serieus. Gezondheidseducatie maakt een vast onderdeel uit van het curriculum en we monitoren regelmatig hoe het met de gezondheid van onze leerlingen gaat. En bovenal zetten we ons in om hen een omgeving te bieden waar gezond eten lekker, vanzelfsprekend en makkelijk is. Dat begint met onze kantine.  

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines  die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. De richtlijnen zijn gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk(praktijk)onderzoek. Daardoor weten we zeker dat wat we doen nu en op de lange termijn effect heeft.

In onze kantine werken we vanuit deze uitgangspunten:
- De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan  Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Voor de betere keuzes maken we gebruik van de criteria die zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum. 
- Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. Uit onderzoek blijkt dat bepaalde punten in een kantine extra aantrekkingskracht hebben op jongeren; daar maken ze hun belangrijkste keuzes als het om voeding gaat. Ook wel uitstralingspunten genoemd. Een gezonde school zet zich doelgericht in om deze uitstralingspunten te benutten en te creëren. Onze kantine hanteert daarom het volgende principe voor de inrichting van in elk geval deze drie uitstralingspunten:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  • Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

- Onze kantine stimuleert water drinken. Water drinken is gezonder dan het drinken van andere dranken. Het bevat geen calorieën en lest de dorst het best. Bovendien zorgt regelmatig water drinken ervoor dat je lichaam beter herstelt van inspanning en je je fit blijft voelen. We zorgen er daarom voor dat onze medewerkers en leerlingen gedurende de dag steeds water kunnen drinken. Op die manier wordt de kans op een vochttekort, met als gevolg versuffing en vermoeidheid, kleiner. In onze kantine is water altijd beschikbaar. Alle leerlingen en medewerkers hebben de hele dag toegang tot een waterdispenser.

Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst daarvan aan de directie. Met hen bekijken we op welk niveau we ons bevinden qua aanbod en inrichting. Naar aanleiding daarvan maken we een plan voor de kantine dat ons naar een nog hoger gezondheidsniveau leidt. Dit doen we aan de hand van de richtlijnen Gezondere Kantines. Onze ambitie is een Gouden kantine.

De Gouden kantine…

  • voldoet aan de vier basisuitgangspunten.
  • voldoet aan minimaal acht uitstralingspunten (waarvan punt 1 t/m 3 in ieder geval).
  • bestaat voor minimaal 80% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten.
  • biedt zowel groente als fruit aan.

 

 

 

Terug