Management

Het Praktijkcollege Rotterdam heeft zes managementleden. 
Op de locatie HPC Charlois aan de  Talingstraat is een locatieleider en een teamleider.

Jullie hebben het meest te maken met de teamleider waar je voor allerlei praktische zaken terecht komt. 

De directeur van Het Praktijkcollege Rotterdam is mevrouw Jamie Visser jvisser@lmc-vo.nl

Locatieleider HPC Charlois is mevr. Ellen Wesdorp ewesdorp@lmc-vo.nl

De teamleider is mevr. Nienke van der Lugt nvanderlugt@lmc-vo.nl

Het algemene mailadres is hpc-charlois@lmc-vo.nl 

Terug