Management

Het Praktijkcollege Rotterdam heeft zes managementleden. 
Op de locatie HPC Charlois aan de  Talingstraat is een locatiedirecteur en een teamleider.

Jullie hebben het meest te maken met de teamleider waar je voor allerlei praktische zaken terecht komt. 

De directeur van Het Praktijkcollege Rotterdam is mevrouw Jamie Visser: jvisser@lmc-vo.nl

Locatiedirecteur HPC Charlois is mevr. Ellen Wesdorp: ewesdorp@lmc-vo.nl

De teamleider is mevr. Nienke van der Lugt: nvanderlugt@lmc-vo.nl

Het algemene mailadres is: hpc-charlois@lmc-vo.nl 

Terug