MR

De medezeggenschapsraad adviseert de schoolleiding.

De drie LMC praktijkscholen hebben samen één medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad geeft advies aan de schoolleiding. Onderwerpen die bijvoorbeeld in de MR besproken worden zijn:

  • veranderingen in de school
  • veranderingen op onderwijskundig gebied
  • schooltijden
  • aannemen van nieuw personeel
  • schoolregels.

De schoolleiding heeft bij een belangrijke verandering op school de instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Anders kan de verandering niet plaatsvinden. Als uw zoon of dochter een leerling van onze school is, kunt u ook plaatsnemen in de medezeggenschapsraad. Als u hier interesse in heeft kunt u een e-mail sturen naar de betreffende locatie. De school geeft dit dan door aan de voorzitter van de medezeggenschapsraad, die vervolgens contact met u opneemt.

Terug