Schoolveiligheidsplan

Een veilige omgeving voor onze leerlingen en medewerkers houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Daarom is er een schoolveiligheidsplan.

Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. In het schoolveiligheidsplan staat hoe wij als school met een voorval omgaan en welke instanties wij inschakelen.

Terug