Absentie en te laat komen

Kom je ineens zomaar niet op school zonder afmelding dan heet dat spijbelen!

Absentie
Wij houden op school en op je stageplaats bij of je er wel of niet bent. Dat moeten we doen volgens de Leerplichtwet, anders krijgen wij straf. Dus hebben we bericht van je ouders nodig. Ben je zonder bericht van je ouders afwezig, zijn wij wettelijk verplicht om dat te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De DUO geeft deze melding door aan Bureau Leerplicht van de gemeente waarin jij woont. In Magister registreren we je afwezigheid. Jij en je ouders kunnen jouw afwezigheid daarin bekijken.

Veel spijbelen
Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar. Dat is iemand die controleert of de leerlingen en de school zich aan de leerplichtwet houden. We moeten het bij de leerplichtambtenaar melden, als je: op twee achtereenvolgende dagen zonder toestemming of goede reden niet op school bent, of als je zonder toestemming of goede reden in vier opeenvolgende weken meer dan zestien lesuren afwezig bent. Ook als we ons op school zorgen maken over je afwezigheid, zonder dat de hierboven genoemde grenzen worden overschreden, moeten we dat melden.

Te laat komen

Kom je een keer te laat op school, dan meld je je eerst bij de receptie. Daar haal je een te laat-briefje. Waarmee je vervolgens nog toegang krijgt tot de les. Wanneer je van tevoren weet dat je niet op tijd kunt zijn, moeten je ouders dit aan school doorgeven. Naast school, moeten zij ook je stagebedrijf op de hoogte stellen wanneer het om een dag gaat waarop je stage loopt.

OPGELET! Te laat komen betekend na het mentor uur nog 1 uur nablijven. Als je regelmatig te laat komt, nemen we contact op met je ouders. Blijf je toch te laat komen dan word er een melding bij de Leerplicht gedaan met alle gevolgen van dien.

Terug