Ondersteuningsteam

Je kunt altijd ondersteuning krijgen. Speciale hulp die jouw mentor niet kan bieden.

Dan is het fijn dat jouw mentor dit kan bespreken met het interne ondersteuningsteam. In dat team zitten een zorgcoördinator en een orthopedagoog of psycholoog die samen werken met een maatschappelijk werker en een teamleider. Zij beoordelen welke extra hulp jou het beste vooruit kan helpen!

Onze zorgcoördinatoren zijn mevr. I. Visser, mevr. A. Vehmasto en mevr. M de Jong. Mevr. N. van der Lugt is de teamleider. Zij werken allemaal samen met schoolmaatschappelijk werk en met mevr. M. Cabout (schoolpsycholoog). Ook is er binnen onze school een logopediste en een schoolverpleegkundige. 

Terug