Ontevreden

Bent u ergens ontevreden over?

Het kan helaas voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Hieronder leest u wat u in dit geval kunt doen. 

Klacht bespreken met mentor of schoolleiding
Natuurlijk kunt u altijd terecht bij de mentor van uw kind. De mentor is in principe het eerste aanspreekpunt voor u en uw kind. Als dit voor u onvoldoende is, kunt u een klacht indienen bij de schoolleiding. Wij zullen altijd ons best doen om samen met u een passende oplossing te vinden. 

Vertrouwenspersoon
Wanneer jij je ouders / verzorgers een klacht indienen bij het Bestuur van de Landelijke Klachtencommissie is het altijd mogelijk om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor klachten en bekijken van er via bemiddeling een oplossing voor uw probleem te vinden is. Ook kan de vertrouwenspersoon jou of je ouders / verzorgers begeleiden bij het indienen van een klacht.

Contactgegevens 
De vertrouwenspersonen van LMC zijn mevrouw Külcü en meneer Akkerman. Zij zijn telefonisch bereikbaar via
088 562 86 87. Er volgt een keuzemenu, waardoor de lijn direct wordt doorverbonden met mevrouw Külcü of met meneer Akkerman.

Klacht bij bestuur of landelijke commissie
Als u het oneens bent met de afhandeling van de klacht door de schoolleiding, kan de klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van de school of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

De tekst van de klachtenregeling ligt bij de schoolleiding en kun je daar bekijken. Dat kan ook hier via de website van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs.

Terug