Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is steun van ouders bij het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school.

Op school vinden wij het belangrijk dat ouders in nauw contact staan met de school. De leerling moet het werk doen en ouders en school samen moeten ervoor zorgen dat leerlingen optimaal presteren. Regelmatig contact met de mentor, de mentor gaat ook op huisbezoek en er zijn ouderavonden. Daarnaast organiseert de school ook ouderbetrokkenheidbijeenkomsten.

Terug